We zijn van toegevoegde waarde

Ons stappenplan

Een eigen huis bouwen is iets wat u over het algemeen maar één keer doet. Een mooi en spannend proces, waar veel bij komt kijken. Wij weten wat er vanaf het schetsontwerp tot en met het realiseren van de woning gebeurt. Kavel 3 Architecten helpt u hier graag bij.

Hieronder beschrijven wij wat we voor u kunnen betekenen. Naar aanleiding daarvan maken we graag persoonlijk kennis om uw wensen te bespreken.


1 Kennismaken

Tijdens een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek stellen wij ons voor, bespreken wij uw wensen en verkennen we de mogelijkheden. We luisteren, bevragen en lichten toe. Vervolgens komen er ideeën en wordt er gesproken over de kosten, het budget, de haalbaarheid en mogelijkheden.


2 Schetsplan

Op basis van dit gesprek gaan we met veel plezier aan de slag. Wij werken ideeën uit tot een schetsplan. We bepalen waar welke ruimtes komen, hoe groot ze worden en geven een beeld van hoe uw woning eruit komt te zien. Dit plan zullen wij toelichten en waar nodig aanpassen. Uw wensen en eisen staan centraal. Het moet uw woning worden. Waar nodig zijn we kritisch en sturen we bij. Uitgangspunt is om op basis van uw eigen ideeën te verrassen, vaak een schot in de roos. Maar laat alles rustig bezinken en ga niet over één nacht ijs.


3 Principeplan

Als het schetsplan naar wens is, werken we het plan verder uit. Hiermee kunnen we het ontwerp als vooroverleg bij de gemeente aanbieden. Deze toetst het plan dan aan het bestemmingsplan en de welstandscriteria. Hiermee weten wij of het plan voor de gemeente aanvaardbaar is. Dit plan vormt de basis om verder te worden uitgewerkt. Als het nodig is wordt het plan door ons toegelicht voor de welstandscommissie.


4 Definitief ontwerp

Het ontwerp wordt nu klaargemaakt voor de aanvraag omgevingsvergunning. We kennen de regelgeving en weten waar uw woning aan moet voldoen. Het plan en de tekeningen worden verder uitgewerkt, er worden bijvoorbeeld doorsneden en principedetails gemaakt. Daarbij worden de benodigde rapporten en berekeningen opgesteld. Als alle stukken gereed zijn, kan de omgevingsvergunning voor het bouwen van de woning worden aangevraagd.


5 Bouwen

Met de tekeningen van de omgevingsvergunning kan een aannemer niet bouwen, daar is de informatie, hoewel al uitgewerkt, nog te algemeen voor. De plannen moeten verder uitgewerkt worden. Wat betreft de keuze voor een aannemer zijn er twee opties: Er kan met een bouwteam worden gewerkt of we kiezen voor een aanbestedingsprocedure. Bij een bouwteam zit er vanaf de start een aannemer aan tafel. Bij een aanbesteding komen we eerst met een definitief ontwerp en vragen we daarna offertes op. Is de aannemer bekend? Dan kunnen wij de contractvorming en bouwbegeleiding verzorgen. Dit kunnen wij doen zoals u dat wilt, maar het liefst houden wij een vinger aan de pols.